Arendalsuka 2022: SRHR i FNs bærekraftsmål og samisk tilrettelegging

Kart utilgjengelig

Dato/Tid
17/08/2022
14:00 - 14:45

Sted

Hvordan undervise om FNs bærekraftsmål og seksuelle rettigheter på samisk i en og samme skoletime? – Sex og Politikk har tatt utfordringen!   

 

FNs bærekraftsmål/ON guoddevašvuođa mihttomearit dreier seg om veldig mye mer enn klima og utslippskvoter. Det handler også om utdanning, helse og likestilling. Det innbefatter seksualitetsundervisning, seksuell helse og rettigheter, samt arbeid med kjønn og likestilling. Alt dette er temaer foreningen Sex og Politikk brenner for å påvirke i positiv retning.   

 

Norge skal levere på bærekraftsmålene innen 2030. Da har vi det travelt! Og resultatene er viktige for oppvoksende generasjon. For å skape engasjement og kunnskap om disse globale forpliktelsene blant unge, har vi laget et gratis undervisningsmateriell med tittelen «Ingen bærekraftig utvikling uten helse, likestilling og utdanning!». Fra høsten 2022 vil det også finnes på samisk. I Arendal vil vi sette søkelys på hvorfor det er viktig og bra.    

 

 

Foreløpig program:

14.00-14.05: Ønske velkommen og introdusere panelet  

14.05- 14.15: Sex og Politikk presenterer arbeidet med FNs bærekraftsmål og materiell til skolene, inkludert samisk tilrettelegging   

14.15-14.40: Paneldeltakerne snakker om nytten av bærekraftsmålene for arbeidet med menneskerettigheter inn mot barn og unge og skoleverket.   

Ordstyrer:  Tor-Hugne Olsen, daglig leder I Sex og Politikk

 

Noen samtalepunkter:  

  • Hvordan kan de ulike institusjonene og organisasjonene bidra med å formidle FNs bærekraftsmål 3 (god helse), 4 (god utdanning) og 5 (likestilling mellom kjønnene)?  
  • I Norge har vi urfolk, samer. ILO-konvensjonen 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater og grunnlovens paragraf 108, sameloven og opplæringsloven om samisk (paragraf 3.2 og 3.6) legger føringer for plikten til å tilrettelegge for samer. Dette må også gjelde arbeidet med bærekraftsmålene. Hvordan kan vi i fellesskap sørge for at det skjer i praksis?  

 

14.40-45: Avslutning v ordstyrer og joik v Sola Sollaug Sárgon, rådgiver på seksuell helse samisk i Sex og Politikk 

 

Velkommen!

 

Dato: Onsdag 17. august

Tid: 14:00-14:45

Sted: Eureka kompetanse, Kursrom 2