Seksualitetsundervisning på samisk, trenger vi det?

Laster kart ....

Dato/Tid
15/08/2019
08:30 - 09:15

Sted
Eureka Kompetanse
Kystveien 2b Arendal

Elever har lovfestet rett til læremidler på egen målform, jf. Opplæringsloven § 17. Dette gjelder også for seksualitetsundervisning. Men oversetterarbeid er dyrt og krevende, og er det egentlig tilstrekkelig å oversette ord for ord, eller trengs en større tilrettelegging for å gjøre det mest mulig relevant for de samiske elevene?

Sex og Politikk har startet prosessen med å oversette det populære seksualitetsundervisningsmateriellet Uke 6 til samisk. Hvordan kan vi få til gode samarbeid om denne ambisjonen, og er de samiske folkevalgte enige i at vi trenger dette? Hva tenker politikere på Stortinget? Vi tar samtale om utfordringer, muligheter og rettigheter for tilrettelegging av helhetlig seksualitetsundervisning til samiske språk fra åpen scene i Arendal.

Deltakere på arrangementet:

  • Mikkel Eskil, sametingspresident
  • Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell, leder for Sametingets ungdomspolitiske utvalg
  • Nina Sandberg, stortingsrepresentant (AP)
  • Eivind Yrjan Stamnes, sentralstyremedlem i Noereh
  • Berit Austveg, styreleder i Sex og Politikk

Universell utforming: rullestoltilpasset