Åpent årsmøteseminar Sex og Politikk #MeToo

Laster kart ....

Dato/Tid
24/05/2018
18:00 - 20:00

Sted
Litteraturhuset, sal Nedjma
Wergelandsveien 29 Oslo

24. mai arrangerer Sex og Politikk åpent seminar i forbindelse med vårt årsmøte. Årets tema er #MeToo, hvor vi skal ha to kritiske diskusjoner som ikke har vært mye representert i den norske debatten.
 
1. Nasjonal: Fører #MeToo-debatten til en mer tradisjonell kjønnsdiskusjon?
Maktmisbruk og seksuelle overgrep utføres oftest av menn og er oftere rettet mot kvinner. Alle er imidlertid enige om at det er flere kjønn både på overgreps- og offer-siden, når personer med makt begår overgrep mot personer de har innflytelse over. Dette reflekteres lite i den norske debatten, hvor det ofte tas for gitt at overgripere er menn og ofre er kvinner. Hvorfor er debatten slik? Er dette et problem?
Vi har invitert Are Saastad fra Reform, resurssenteret for menn, til å holde en innledning. Deretter vil Sex og Politikks daglige leder, Tor-Hugne Olsen, lede en paneldebatt med Are Saastad, Marianne Støle-Nilsen, lektor og seniorrådgiver i Sex og Politikk, og en representant fra SV. Det blir en interessant samtale og diskusjon med spørsmål fra salen.
 
2. Internasjonal: Hvordan utspiller #MeToo-debatten seg i Sør?
En spennende paneldebatt hvor #MeToo diskuteres fra et internasjonalt perspektiv med spesielt fokus på Afrika. Josephine Kimani som er på besøk fra vår søsterorganisasjon Family Health Options Kenya (FHOK) kommer til å holde en innledning. Deretter vil ungdomskoordinator i Sex og Politikk, Habon Beegsi, lede en samtale med Luwiza Makosa fra Zimbabwe og Josephine Kimani. Luwiza Makosa er på utveksling med fredskorpset fra SAIH, og Josephine Kimani jobber som ungdomsarbeider i Nairobi.
Det blir en spennende samtale, og våre gjester kommer til å gi oss et innblikk på hvordan #MeToo har blitt diskutert i deres hjemland, to veldig forskjellige afrikanske land.
 
Vel møtt!