Medlemsmøte: Ny skeiv policy

Laster kart ....

Dato/Tid
09/04/2019
16:30 - 18:30

Sted
Sex og Politikk
Christian Kroghsgt. 34 Oslo

Vi inviterer deg til en høring og diskusjon rundt ulike problemstillinger, dilemmaer og politiske løsninger knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SKK).

På årsmøtet den 22. mai skal Sex og Politikk vedta en ny policy på SKK. Nå kan du bli med å påvirke hva som skal stå i denne policyen. Siden dette er et område hvor vi ikke har hatt en policy før, ønsker vi å ha en runde med medlemmer og andre interesserte i forkant.

Fra kl. 16.30 har vi lett servering. Kl. 17 starter møtet. Et førsteutkast av policyen blir presentert, og Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens og FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold vil holde innledninger 15 minutter hver. Vi ønsker en åpen dialog og setter som alltid pris på innspill og spørsmål.

Dette er et høringsmøte før årsmøtet 21. mai hvor medlemmene vil stemme over policyen.

Du er velkommen!