Temamøte om seksuell helse og eldre voksne over 60 år

Kart utilgjengelig

Dato/Tid
11/06/2020
12:30 - 13:15

Sted

I år har Sex og Politikk fått midler til å starte et spennende arbeid på, for oss, et nytt fagfelt: eldre og seksuell helse. I samarbeid med Likestillingssenteret KUN, Likestillingssenteret på Hamar og FRI Oslo og Viken skal vi bidra til et nasjonalt kompetanseløft på dette feltet. Vi har særlig ansvar for å utvikle et e-læringsverktøy for helsesektoren og eldre, samt å lage læringsfilmer. I tillegg skal vi samarbeide med de andre om fagdager og andre kompetansetilbud.
Vi vil gjerne ha innspill, tips og samarbeid med dere som har erfaring på dette feltet. Ta gjerne kontakt med vår seniorrådgiver Kjersti Augland på e-post: kjersti@sexogpolitikk.no om du har spørsmål eller ønsker å være med i diskusjoner, dele erfaringer, sitte i referansegruppe eller på annen måte bidra.

Torsdag 11. juni arrangerer vi fagmøte i regi av nasjonalt SRHR-nettverk. Dette blir en faglig introduksjon til tematikken fra forskere og sivilsamfunn. Se under for detaljert program.

Følg denne lenken for å melde deg på: 11. juni kl. 12.30-13.15: Eldre voksne over 60 år.