Jo, biskop, seksualitet er en rettighet!

Sex og Politikk  har på itromso.no skrevet tilsvar til biskop Berislav…

Sex og Politikk ga innspill til Bergen kommune om styrking av seksualitetsundervisning i skolen

Sex og Politikk deltok torsdag femte oktober på dialogmøte…