Barns lek og voksne tanker

Barns lek og voksne tanker

Ikke bland dine egne voksne tanker inn i barns lek.

Barn oppfører seg ikke som voksne når de utforsker seg selv og eller andre jevnaldrende barn med humor og frivillighet.

De leker, de har «latesom»-leken.  De står ikke og ser på hverandre på samme måte som voksene.

Ikke forveksle barns lek med noe som voksne ville ha tenkt eller gjort eller sett leken i samme kategori som voksen seksualitet. 

Hva leker barn? De er ofte nysgjerrige og undersøker gjerne egen kropp og andre jevnaldrende barn sine kropper. Denne leken skal selvsagt være frivillig og lystbetont.

De kan leke leker der eget eller andre jevnaldrende barn sitt kjønnsorgan sees på eller berøres, de kan late som de lager baby, er gravid eller føder. Dette er helt vanlige leker som mange barn synes er spennende.

Refleksjonsspørsmål: Hvordan tenker du at du kan bidra til at personalgruppa og foreldre forstår at barns utforsking av seg selv og eventuell andre jevnaldrende barn sine kropper, handler om at de øver seg i lyst, grenser og kontroll?