Oppføringer av Viljar Eidsvik

Rapportlansering: Underprioritert og oversett

Hvordan oppnå lik tilgang til prevensjonsmidler for verdens fattigste og mest marginaliserte kvinner? Sex og Politikk lanserer ny rapport. Store, udekkede behov for prevensjonsmidler er en stor utfordring for mange kvinner verden over. Det udekkede behovet for prevensjonsmidler og rådgivning er både et utviklingsspørsmål og et likestillingsspørsmål. Det hindrer kvinner i å kunne bestemme over egen […]