Oppføringer av Nina S. Krizan

Hete tips til helhetlig seksualitetsundervisning i skolen

Norge har fått en utviklingsminister som tør snakke høyt om sex og seksualitetsundervisning i skolen. Hans personlige favoritt blant bærekraftsmålene er mål nummer 17: Samarbeid for å nå målene. Det gir kriblende forventninger om en stor og samstemt satsning om helhetlig seksualitetsundervisning globalt og gjennom norsk bistand. Skrevet av Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex […]

En respektfull abortdebatt

Hvis det skal være mulig å ha en mer åpen debatt om abort, kan det være lurt å starte med å skille mellom fakta og meninger. Skrevet av Berit Austveg, styreleder i Sex og Politikk, og Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk. Uttalelsene om abort fra bispekollegiet 15. februar har vakt berettiget oppsikt. […]

Vellykket gjennomføring av årets uke 6: #lykkeligvitende

Hvert år gjennomfører Sex og Politikk en kampanje knyttet til vårt undervisningsmateriell «Uke 6» i kalenderårets sjette uke. Målet er å engasjere og inspirere skoler, helsetjenester og politikere til å jobbe for å styrke barn og unges tilgang til helhetlig seksualitetsundervisning. For oss har 2019 og gjennomføringen av uke 6 vært svært god – på […]

Sex og Politikk på skoleturné med visning av filmen «Kunsten å være syndig»

I forrige uke dro Sex og Politikk i samarbeid med Skagerak Film ut på turné for å vise filmen «Kunsten å være syndig» i skoler landet rundt. Filmen portretterer den første åpne skeive fra Sudan, kunstneren Ahmed Umar, med en positiv og personlig vinkling. Turnéen tok plass mellom 5. februar og 8. februar, og Ahmed […]

Sex og Politikk vil gjøre barn og unge #lykkeligvitende

I kalenderårets uke seks skal Sex og Politikk jobbe lokalt, nasjonalt og digitalt for at folk i alle aldre skal bli #lykkeligvitende. Tema for årets kampanje for seksualitetsundervisning – Uke 6 – er positiv seksualitet. Siden 2011 har Sex og Politikk tilbudt seksualitetsundervisningsmateriellet Uke 6 gratis til undervisere både i og utenfor skolen over hele […]

Sex og Politikk arrangerte det første styringsmøtet i seksuell orientering og kjønnsidentitet og uttrykk for International Planned Parenthood Federation

Sex og Politikk har arrangert og vært vertsskap for det første styringsmøtet i prosjektet for å styrke seksualitets- og kjønnsmangfoldsarbeidet (SKK) i International Planned Parenthood Federation (IPPF). Torsdag 24. og fredag 25. januar kom representanter fra alle seks regionalkontorene og sentralkontoret i IPPF til Oslo. De kom fra Nairobi, Jordan, Mexico, Brussel, Bangkok, Kuala Lumpur […]

Ny regjeringsplattform: Symbolseier for KrF på abort bidrar til økt skam, ikke færre aborter

I den fremforhandlede regjeringsplattformen ble barn, ungdom og voksnes seksuelle rettigheter både taper og vinner. Mer skam for kvinner som utfører abort – Sex og Politikk er skuffet over at den nye regjeringsplattformen legger grunnlag for mer og ikke mindre skam rundt det å ta abort og at den flytter valget bort fra den gravide […]

Sex og Politikk søker rådgiver – undervisningsmateriell og SRHR

Brenner du for god seksualitetsundervisning for ungdom og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR)? Har du lyst til å videreutvikle nyskapende og viktig undervisningsmateriell for ungdom? Sex og Politikk søker en dyktig og engasjert medarbeider til å arbeide med vårt undervisningsmateriell, samt å bidra i vårt arbeid for seksuelle og reproduktive rettigheter. Sex og […]

Sex og Politikk deltok på ungdomsforum i Qatar

Forrige uke deltok Sex og Politikk på et treningskurs og i et ungdomsforum. Dette var organisert av Europarådet i samarbeid med The League of Arab States og Ministry of Culture and Sports i Qatar. Treningskurset “50-50” Euro-Arab training course: Youth Participation and Gender Equality, hadde som mål å samle europeiske og arabiske organisasjoner som jobber […]