Oppføringer av Nina S. Krizan

Sex og Politikk’s Commitments at the Nairobi Summit on ICPD25

Sex og Politikk is taking part in the Nairobi Summit on ICPD25 12-14 November. At the summit we will present our commitments on sexual and reproductive health and rights. Sexual and reproductive health and rights for all Sex og Politikk, IPPF Norway, is committed to advance the ICPD agenda for the full realisation of sexual […]

Sex og Politikk holdt åpent medlemsmøte i forbindelse med samisk språkuke

Sex og Politikk markerte samisk språkuke ved å invitere til et åpent medlemsmøte. Leder av Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SáNuL/SUPU), Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell kom og pratet om viktigheten av å lære på eget språk. Det ble en åpen og interessant samtale rundt bordet om de særegne utfordringene som finnes for å gjøre god og helhetlig seksualitetsundervisning […]

Hjelp på vannet

Heldigvis fins det krefter i verden som jobber for tilgang til trygg abort. Skrevet av Berit Austveg, styreleder i Sex og Politikk. Publisert i Klassekampen 23. september 2019. Utrygge aborter er fortsatt et betydelig kvinnehelseproblem globalt, men det er bedring og dødeligheten går ned. Det anerkjente forskningssenteret Guttmacher Institute har anslått at det har vært […]

Sex og Politikk feirer 50 år med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter inviterer til jubileumskonferanse i Kulturkirken Jakob 26. – 27. september 2019. Faktabakgrunn I år markerer Sex og Politikk sitt jubileum. Det er 50 år siden foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) ble etablert og ble det norske medlemmet i International […]

Sex og Politikk inviterer til jubileumskonferanse 26. – 27. september 2019

Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter inviterer til 50-års jubileum i Kulturkirken Jakob 26. – 27. september 2019. Nå med mulighet for å kjøpe billetter! Du kan finne program til jubileumskonferansen her: Program – Sex og Politikks jubileumskonferanse 26. – 27. september Kjøp billetter: www.ticketmaster.no/event/jubileumskonferanse-50-ar-med-srhr-billetter/616721 Året 2019 markerer at […]

Abort: Ikke tro at kampen er over

«Global Gag Rule» kutter støtte til organisasjoner og klinikker i utlandet som utfører eller nevner abort. Skrevet av Tina Andersen Vågenes, ungdomskoordinator i Sex og Politikk og Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk. Vinterens debatt om fosterreduksjon har tent et brennende engasjement for retten til å bestemme over egen kropp. Stortinget stemte inn […]

Seksualisering av valgkampen? Ja, takk!

Lokalvalg 2019: Seksualitetsundervisningen på dagsorden Valgkampen er i gang, og lokalpolitikerne som stemmes inn den 9. september vil få ansvar for en rekke offentlige tilbud og tjenester, deriblant grunnskoleopplæringen. Med dette følger ansvaret for å sikre at elever får helhetlig seksualitetsundervisning som de ifølge det gjeldende læreplanverket har krav på. Flertallet av elevene rapporterer at […]

Arendalsuka 2019: Seksualitetsundervisning på samisk, trenger vi det?

Under Arendalsuka hadde Sex og Politikk og Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) flere arrangementer. Et av dem var «Seksualitetsundervisning på samisk, trenger vi det?»  Skrevet av Kjersti Austli, rådgiver i Sex og Politikk. Her var rådsmedlem i Sametinget Mikkel Eskil, leder av Sametingets ungdomspolitiske utvalg Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell, sentralstyremedlem i Noereh Eivind Yrjan Stamnes, og […]