Oppføringer av Nina S. Krizan

Norway is committed to continue to lead on gender equality and women’s rights in the midst of COVID-19

In Sex og Politikk, the Norwegian association for sexual and reproductive health and rights (SRHR), we closely monitor the development and response to COVID-19. We are in dialogue with the Norwegian authorities, giving input to their work and assessing their response to the crisis. Together with five other NGOs, we were invited to provide input […]

Sex og Politikk er glade for at regjeringen styrker rettsvernet for transpersoner

Sex og Politikk synes det er gledelig at regjeringen legger til kategoriene kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i straffeloven. Dette vil bidra til å styrke rettsvernet og egenverdet til personer som bryter med kjønnsnormer.   Regjeringen vedtok fredag 3. april 2020 å innstille til Stortinget at Norge tilføyer kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk som diskrimineringsgrunnlag i straffelovens § 77 […]

Hun bestemmer, Abid, skal du støtte henne?

Abid Rajas forgjengere som likestilingsministre Trine Skei Grande og Linda Helleland var ambassadører for She Decides-initiativet for å sikre kvinners rettigheter til prevensjon og trygge aborter. Denne tradisjonen bør Abid Raja følge!   Kronikk skrevet av Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk, og publisert i Bistandsaktuelt Utsyn 2. april 2020. Den 23. januar […]

Sex og Politikk møtte samarbeidspartnere i Europa i forkant av CPD 53

Sex og Politikk møtte sine nærmeste samarbeidspartnere i Europa og representanter for våre respektive regjeringer 24. og 25. februar 2020 i Dublin. Formålet var å legge en strategi for den kommende sesjonen av FNs befolkningskommisjon og andre møter i FN i år der seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) står på dagsordenen.   Vertskapet […]

Sex og Politikk gratulerer med kvinnedagen!

Gratulerer med kvinnedagen! På den internasjonale kvinnedagen setter vi fokus på abortrettigheter. Når abortloven blir strengere, dør flere kvinner. Sex og Politikk jobber derfor for at tilgang til trygg og lovlig abort skal være tilgjengelig for alle uavhengig av hvilket land man bor i, inntekt eller status. Det bør være selvbestemt abort inntil fosteret er […]

Uke 2020: #forventningsfri

Tema for Uke 6 2020 er press og forventninger – en høyst aktuell problemstilling for en generasjon av barn som i økende grad rapporterer om stress og psykiske helseplager.   I dagens samfunn, hvor personlige egenskaper evalueres og rangeres i alt fra skole til sosiale medier, møter barn og unge på press og forventninger fra […]