Oppføringer av Nina Snezana Krizan

Sinne og smerte

Når begynner vi å stole på at kvinner kan ta viktige verdivalg? Kronikk skrevet av Berit Austveg, lege og styreleder i Sex og Politikk. Nylig er det vedtatt groteske abortlover i flere delstater i USA. I noen tas det sikte på å gjøre abort ulovlig etter at man kan registrere hjerteslag hos fostre, som er like […]

Sex og Politikk deltok på konferansen «Ending Sexual and Gender Based Violence in Humanitarian Crisis»

Seksuell og kjønnsbasert vold øker dramatisk i humanitære kriser. Samtidig er det kun under 1 % av pengene som brukes til å forebygge, og til å behandle de som har opplevd overgrep. Rundt en tredjedel av alle kvinner og jenter opplever seksuell og kjønnsbasert vold. I humanitære kriser og konflikt øker dette til to tredjedeler. […]

Sex og Politikk gir innspill til forslag om endringer i abortloven (fosterreduksjon)

16. mai deltok vi i høring på Stortinget angående forslag om endringer i abortloven (fosterreduksjon). Sex og Politikk takker for muligheten til å gi innspill til de foreslåtte endringene i den norske abortloven når det gjelder fosterantallsreduksjon. Sex og Politikk er en rettighetsorganisasjon og det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF) med søsterorganisasjoner […]

Journalisttur til Mosambik

I februar var vi en uke i Mosambik hos vår søsterorganisasjon AMODEFA, sammen med kollegaer fra vår finske søsterorganisasjon Väestöliitto, IPPF European Network og journalister fra Finland, Storbritannia og Norge. Etter turen publiserte Dagsavisen en artikkel om situasjonen i Mosambik etter gjeninnføring av munnkurvregelen (Global Gag Rule). Vår europeiske sentral publiserte en serie av blogginnlegg […]

Uke 6 på Stortinget

I dag har vi vært på Stortinget med vår ungdomsorganisasjon SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom, og ledet et møte om seksualitetsundervisningen i skolen for medlemmer fra utdanningskomitéen, ungdomspartiene og vårt stortingsnettverk. Det ble gode diskusjoner, i tillegg til at deltakerne fikk bryne seg på oppgaver fra vårt seksualitetsundervisningsmateriell Uke 6. I Norge finnes det bred […]

Besøk til Planned Parenthood Federation of America

Sammen med stortingsrepresentanten Åshild Bruun-Gundersen (Fremskrittspartiet FrP) fra Stortingets SRHR-nettverk besøkte vi vår største søsterorganisasjon, Planned Parenthood Federation of America (PPFA), på en av deres fem klinikker i New York by. Planned Parenthood har klinikker i alle 50 stater og er ofte en av svært få steder man kan få gjennomført en trygg abort i USA. […]

Sex og Politikk var på CPD52

Vi var på FNs befolkningskommisjon (CPD52) i New York, det viktigste stedet for myndigheters forpliktelser til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). I år feires 25 år siden det banebrytende handlingsprogrammet ble vedtatt i Kairo, og et fokus på unge og voksnes rettigheter til prevensjonsmidler, trygg abort og seksualitetsundervisning ble bestemt. Vi hadde med […]

Hete tips til helhetlig seksualitetsundervisning i skolen

Norge har fått en utviklingsminister som tør snakke høyt om sex og seksualitetsundervisning i skolen. Hans personlige favoritt blant bærekraftsmålene er mål nummer 17: Samarbeid for å nå målene. Det gir kriblende forventninger om en stor og samstemt satsning om helhetlig seksualitetsundervisning globalt og gjennom norsk bistand. Skrevet av Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex […]

En respektfull abortdebatt

Hvis det skal være mulig å ha en mer åpen debatt om abort, kan det være lurt å starte med å skille mellom fakta og meninger. Skrevet av Berit Austveg, styreleder i Sex og Politikk, og Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk. Uttalelsene om abort fra bispekollegiet 15. februar har vakt berettiget oppsikt. […]