Oppføringer av Nina S. Krizan

Hun bestemmer!

Enhver kvinne skal ha rett til å utøve sitt privatliv, selv kunne velge partnere, og selv avgjøre hvorvidt hun vil gifte seg og ha barn. Vi skal fortsette å jobbe sammen og være tydelige utad. Vårt budskap er klart: Hun bestemmer! Skrevet av Abid Q. Raja, kultur- og likestillingsminister (V) og Tor-Hugne Olsen, daglig leder i […]

Tilgang til prevensjon og trygge aborter ble borte over natten

Kvinnehelse og seksuell og reproduktiv helse har mistet livsviktige ressurser på grunn av korona. Det rammer de mest sårbare gruppene hardest. Skrevet av Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant (SV), Tina Shagufta Munir Kornmo, stortingsrepresentant (V) og Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk. Kronikken ble publisert i Vårt Land 11. juli 2020. 11. juli er FNs […]

Prevensjonsmangel får store konsekvenser for kvinners seksuelle og reproduktive helse i koronakrisen

Flere steder i verden er nå alle eller deler av produksjon og leveranse av prevensjonsmidler forsinket eller stanset som følge av smittevernstiltak og restriksjoner. Dette får store konsekvenser for kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Skrevet av Kristine Bjartnes, rådgiver i Sex og Politikk, og Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk. Publisert […]

Ny retningslinje for helsehjelp for personer med kjønnsinkongruens

Sex og Politikk gratulerer Norge og Helsedirektoratet med den nye retningslinjen for helsehjelp for personer med kjønnsinkongruens! Vi ønsker retningslinjen og dens mål for et differensiert, desentralisert og helhetlig helsetjenestetilbud for personer med kjønnsinkongruens velkommen! Vi gleder oss til at personer med kjønnsinkongruens fra nå av skal • oppleve bedre tilgjengelighet og lavere terskel for […]

PRIDE 2020: Internasjonale søsterorganisasjoner – sterkere sammen!

Hvordan forbedre skeives liv internasjonalt? International Planned Parenhood Federation (IPPF) er verdens største paraplyorganisasjon med søsterorganisasjoner i mer enn 160 land, og Sex og Politikk er det norske medlemmet. Prosjektleder i Sex og Politikk Linda Haugland forteller hvordan hun koordinerer IPPFs arbeid med seksuelle rettigeter og seksualitets- og kjønnsmangfold. Prosjektets mål er å endre lover […]

Sex og Politikk gratulerer Stortinget med historisk lovendring som styrker seksuelle og reproduktive rettigheter i Norge

Årsmøtet i Sex og Politikk vil gratulere Stortinget og særlig takke representantene Åshild Bruun-Gundersen (FrP), Nicholas Wilkinson (SV) og Tuva Moflag (Ap) med den historiske endringen av bioteknologiloven, som ble vedtatt rett før årsmøtet ble åpnet. Dette er en historisk dag, som vi har ventet på. Det er et viktig steg for økt likestilling mellom […]

Sex og Politikks årsmøtewebinar: Tilgang til seksualitetsundervisning og prevensjonsmidler i krisetid

Covid-19-pandemien skaper store utfordringer for både tilgang til prevensjonsmidler og gjennomføring av seksualitetsundervisning. Sex og Politikk inviterte til webinar for å høre hvilke konsekvenser pandemien har hatt så langt for unges tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester, og diskutere hvordan vi videre skal sikre at unges rettigheter opprettholdes. Økt vold og stengte klinikker Daglig ledere […]

IPPF is committed to fighting homophobia and transphobia worldwide

Today marks the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOBIT), a day to draw attention to the discrimination and violence experienced by the LGBTI community. Statement by International Planned Parenthood Federation (IPPF). The day represents a major global annual landmark to draw the attention of decision makers, the media, the public, corporations, opinion leaders […]