Oppføringer av Nina Snezana Krizan

Sex og Politikk inviterer til jubileumskonferanse 26. – 27. september 2019

Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter inviterer til 50-års jubileum i Kulturkirken Jakob 26. – 27. september 2019. Nå med mulighet for å kjøpe billetter! Du kan finne program til jubileumskonferansen her: Program – Sex og Politikks jubileumskonferanse 26. – 27. september Kjøp billetter: www.ticketmaster.no/event/jubileumskonferanse-50-ar-med-srhr-billetter/616721 Året 2019 markerer at […]

Abort: Ikke tro at kampen er over

«Global Gag Rule» kutter støtte til organisasjoner og klinikker i utlandet som utfører eller nevner abort. Skrevet av Tina Andersen Vågenes, ungdomskoordinator i Sex og Politikk og Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk. Vinterens debatt om fosterreduksjon har tent et brennende engasjement for retten til å bestemme over egen kropp. Stortinget stemte inn […]

Seksualisering av valgkampen? Ja, takk!

Lokalvalg 2019: Seksualitetsundervisningen på dagsorden Valgkampen er i gang, og lokalpolitikerne som stemmes inn den 9. september vil få ansvar for en rekke offentlige tilbud og tjenester, deriblant grunnskoleopplæringen. Med dette følger ansvaret for å sikre at elever får helhetlig seksualitetsundervisning som de ifølge det gjeldende læreplanverket har krav på. Flertallet av elevene rapporterer at […]

Arendalsuka 2019: Seksualitetsundervisning på samisk, trenger vi det?

Under Arendalsuka hadde Sex og Politikk og Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) flere arrangementer. Et av dem var «Seksualitetsundervisning på samisk, trenger vi det?»  Skrevet av Kjersti Austli, rådgiver i Sex og Politikk. Her var rådsmedlem i Sametinget Mikkel Eskil, leder av Sametingets ungdomspolitiske utvalg Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell, sentralstyremedlem i Noereh Eivind Yrjan Stamnes, og […]

Sex og Politikk gratulerer samer og alle andre urfolk med dagen i dag!

Siden 1994 har 9. august blitt markert som FNs internasjonale urfolksdag. Diskriminering av urfolk er et problem over hele verden, inkludert i Norge hvor det tok lang tid før vi anerkjente samene som våre urfolk og deres rettigheter ifølge internasjonale konvensjoner. En av de største utfordringene er at mange av urfolksspråkene dør ut. FN har […]

Sex og Politikks jubileumskonferanse 26.-27. september 2019

Save the date! Sex og Politikk inviterer til jubileumskonferanse 26.-27. september 2019 Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, inviterer til markeringen av 50-årsjubiléet for Sex og Politikk og FNs befolkningsfond (UNFPA) i Kulturkirken Jakob torsdag 26. september 2019. Dette er én av to jubileumsdager hvor arbeidet for og kampen […]

50-års jubileum av Stonewall-opprøret

Sex og Politikk gratulerer med 50-års jubileet av Stonewall-opprøret i New York i 1969. Opprøret markerte et taktskifte i arbeidet for seksuelle rettigheter og skapte en ny og åpen kamp fra undertrykkelse og trakassering av homofile, lesbiske og transpersoner. Sex og Politikk har hørt eldre skeive fortelle om at «Stonewall markerte skillet fra å være […]

Women Deliver 2019 – En massiv utveksling av globale erfaringer for kvinners helse, rettigheter og likestilling

Sammen med 75 kolleger fra våre søsterorganisasjoner internasjonalt og 8000 andre fra mer enn 160 land, deltok Sex og Politikk på verdens største konferanse for likestilling og kvinners helse og rettigheter fra 3. til 6. juni i Vancouver. Skrevet av Kjersti Augland, seniorrådgiver i Sex og Politikk. Women Deliver ble i år arrangert for femte […]

Tre bryllup og en rettssak

Kontrastene ble store i kampen for skeives rettigheter i mai. Asias første likekjønnede ble ekteskap inngått til stor jubel. I Kenya kom et uventet tilbakeslag. Kronikk skrevet av daglig leder Tor-Hugne Olsen.   I år feirer vi at det er 50 år siden Stonewall-opprøret i New York, som av mange ansees som starten av den […]

Hvordan kan vi sammen jobbe for å styrke seksuelle og reproduktive rettigheter for alle internasjonalt?

Erfaringer og innspill fra SRHR-nettverket til utviklingsministeren. Globalt har vi oppnådd god framgang når det gjelder seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) over de siste 25 årene, og siden verden vedtok befolkningskommisjonens handlingsplan i Kairo 1994 som ble en milepæl: Mødredødeligheten har gått ned, flere har fått tilgang til moderne prevensjonsmidler, vi har sett […]