Oppføringer av Nina Snezana Krizan

Sex og Politikk gratulerer Stortinget med historisk lovendring som styrker seksuelle og reproduktive rettigheter i Norge

Årsmøtet i Sex og Politikk vil gratulere Stortinget og særlig takke representantene Åshild Bruun-Gundersen (FrP), Nicholas Wilkinson (SV) og Tuva Moflag (Ap) med den historiske endringen av bioteknologiloven, som ble vedtatt rett før årsmøtet ble åpnet. Dette er en historisk dag, som vi har ventet på. Det er et viktig steg for økt likestilling mellom […]

Sex og Politikks årsmøtewebinar: Tilgang til seksualitetsundervisning og prevensjonsmidler i krisetid

Covid-19-pandemien skaper store utfordringer for både tilgang til prevensjonsmidler og gjennomføring av seksualitetsundervisning. Sex og Politikk inviterte til webinar for å høre hvilke konsekvenser pandemien har hatt så langt for unges tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester, og diskutere hvordan vi videre skal sikre at unges rettigheter opprettholdes. Økt vold og stengte klinikker Daglig ledere […]

IPPF is committed to fighting homophobia and transphobia worldwide

Today marks the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOBIT), a day to draw attention to the discrimination and violence experienced by the LGBTI community. Statement by International Planned Parenthood Federation (IPPF). The day represents a major global annual landmark to draw the attention of decision makers, the media, the public, corporations, opinion leaders […]

Norway is committed to continue to lead on gender equality and women’s rights in the midst of COVID-19

In Sex og Politikk, the Norwegian association for sexual and reproductive health and rights (SRHR), we closely monitor the development and response to COVID-19. We are in dialogue with the Norwegian authorities, giving input to their work and assessing their response to the crisis. Together with five other NGOs, we were invited to provide input […]

Sex og Politikk er glade for at regjeringen styrker rettsvernet for transpersoner

Sex og Politikk synes det er gledelig at regjeringen legger til kategoriene kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i straffeloven. Dette vil bidra til å styrke rettsvernet og egenverdet til personer som bryter med kjønnsnormer.   Regjeringen vedtok fredag 3. april 2020 å innstille til Stortinget at Norge tilføyer kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk som diskrimineringsgrunnlag i straffelovens § 77 […]

Hun bestemmer, Abid, skal du støtte henne?

Abid Rajas forgjengere som likestilingsministre Trine Skei Grande og Linda Helleland var ambassadører for She Decides-initiativet for å sikre kvinners rettigheter til prevensjon og trygge aborter. Denne tradisjonen bør Abid Raja følge!   Kronikk skrevet av Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk, og publisert i Bistandsaktuelt Utsyn 2. april 2020. Den 23. januar […]

Sex og Politikk møtte samarbeidspartnere i Europa i forkant av CPD 53

Sex og Politikk møtte sine nærmeste samarbeidspartnere i Europa og representanter for våre respektive regjeringer 24. og 25. februar 2020 i Dublin. Formålet var å legge en strategi for den kommende sesjonen av FNs befolkningskommisjon og andre møter i FN i år der seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) står på dagsordenen.   Vertskapet […]