Oppføringer av Nina S. Krizan

Nytt skoleår, nye læreplaner, nye verktøy for seksualitetsundervisning i skolen

Norges mest populære seksualitetsundervisningsopplegg, Uke 6, er nå oppdatert i forhold til de nye læreplanene. I høst trer fagfornyelsen i kraft, som gir rom for mer seksualitetsundervisning på timeplanen. Det er en god nyhet for norske skoleelever. Samtidig er seksualitetsundervisning ikke viet mye plass i lærerutdanningen, og kan oppleves ekstra utfordrende for mange undervisere. «Vi […]

Pressemelding: Nytt skoleår, nye læreplaner, nye verktøy for seksualitetsundervisning i skolen

Kunnskapsdepartementet og elever ved Nordpolen skole er med og tester ut splitter nytt materiell. Den siste mandagen i august åpner Nordpolen skole i Oslo dørene for Kunnskapsdepartementets statssekretær Anja Johansen (V) og Uke 6-teamet i Sex og Politikk. Elever fra 10. trinn vil der teste ut ny utgave av Norges mest populære seksualitetsundervisningsopplegg. Det nye […]

Pressemelding: Den globale helseambassadøren må være en tydelig representant for seksuelle rettigheter

Sex og Politikk er glade for at Norge har opprettet en global helseambassadør. Vi ønsker John-Arne Røttingen lykke til med utnevningen! Utnevnelsen kommer på et viktig tidspunkt når verden står midt i den globale covid-19-pandemien, med et stort press på helsesektoren i hele verden. Eksisterende ulikheter i tilgang til livsviktige helsetjenester for fattige og marginaliserte […]

Hun bestemmer!

Enhver kvinne skal ha rett til å utøve sitt privatliv, selv kunne velge partnere, og selv avgjøre hvorvidt hun vil gifte seg og ha barn. Vi skal fortsette å jobbe sammen og være tydelige utad. Vårt budskap er klart: Hun bestemmer! Skrevet av Abid Q. Raja, kultur- og likestillingsminister (V) og Tor-Hugne Olsen, daglig leder i […]

Tilgang til prevensjon og trygge aborter ble borte over natten

Kvinnehelse og seksuell og reproduktiv helse har mistet livsviktige ressurser på grunn av korona. Det rammer de mest sårbare gruppene hardest. Skrevet av Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant (SV), Tina Shagufta Munir Kornmo, stortingsrepresentant (V) og Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk. Kronikken ble publisert i Vårt Land 11. juli 2020. 11. juli er FNs […]

Prevensjonsmangel får store konsekvenser for kvinners seksuelle og reproduktive helse i koronakrisen

Flere steder i verden er nå alle eller deler av produksjon og leveranse av prevensjonsmidler forsinket eller stanset som følge av smittevernstiltak og restriksjoner. Dette får store konsekvenser for kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Skrevet av Kristine Bjartnes, rådgiver i Sex og Politikk, og Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk. Publisert […]

Ny retningslinje for helsehjelp for personer med kjønnsinkongruens

Sex og Politikk gratulerer Norge og Helsedirektoratet med den nye retningslinjen for helsehjelp for personer med kjønnsinkongruens! Vi ønsker retningslinjen og dens mål for et differensiert, desentralisert og helhetlig helsetjenestetilbud for personer med kjønnsinkongruens velkommen! Vi gleder oss til at personer med kjønnsinkongruens fra nå av skal • oppleve bedre tilgjengelighet og lavere terskel for […]

PRIDE 2020: Internasjonale søsterorganisasjoner – sterkere sammen!

Hvordan forbedre skeives liv internasjonalt? International Planned Parenhood Federation (IPPF) er verdens største paraplyorganisasjon med søsterorganisasjoner i mer enn 160 land, og Sex og Politikk er det norske medlemmet. Prosjektleder i Sex og Politikk Linda Haugland forteller hvordan hun koordinerer IPPFs arbeid med seksuelle rettigeter og seksualitets- og kjønnsmangfold. Prosjektets mål er å endre lover […]