Oppføringer av Nina Snezana Krizan

Hjelp på vannet

Heldigvis fins det krefter i verden som jobber for tilgang til trygg abort. Skrevet av Berit Austveg, styreleder i Sex og Politikk. Publisert i Klassekampen 23. september 2019. Utrygge aborter er fortsatt et betydelig kvinnehelseproblem globalt, men det er bedring og dødeligheten går ned. Det anerkjente forskningssenteret Guttmacher Institute har anslått at det har vært […]

Sex og Politikk feirer 50 år med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter inviterer til jubileumskonferanse i Kulturkirken Jakob 26. – 27. september 2019. Faktabakgrunn I år markerer Sex og Politikk sitt jubileum. Det er 50 år siden foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) ble etablert og ble det norske medlemmet i International […]

Sex og Politikk inviterer til jubileumskonferanse 26. – 27. september 2019

Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter inviterer til 50-års jubileum i Kulturkirken Jakob 26. – 27. september 2019. Nå med mulighet for å kjøpe billetter! Du kan finne program til jubileumskonferansen her: Program – Sex og Politikks jubileumskonferanse 26. – 27. september Kjøp billetter: www.ticketmaster.no/event/jubileumskonferanse-50-ar-med-srhr-billetter/616721 Året 2019 markerer at […]

Abort: Ikke tro at kampen er over

«Global Gag Rule» kutter støtte til organisasjoner og klinikker i utlandet som utfører eller nevner abort. Skrevet av Tina Andersen Vågenes, ungdomskoordinator i Sex og Politikk og Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk. Vinterens debatt om fosterreduksjon har tent et brennende engasjement for retten til å bestemme over egen kropp. Stortinget stemte inn […]

Seksualisering av valgkampen? Ja, takk!

Lokalvalg 2019: Seksualitetsundervisningen på dagsorden Valgkampen er i gang, og lokalpolitikerne som stemmes inn den 9. september vil få ansvar for en rekke offentlige tilbud og tjenester, deriblant grunnskoleopplæringen. Med dette følger ansvaret for å sikre at elever får helhetlig seksualitetsundervisning som de ifølge det gjeldende læreplanverket har krav på. Flertallet av elevene rapporterer at […]

Arendalsuka 2019: Seksualitetsundervisning på samisk, trenger vi det?

Under Arendalsuka hadde Sex og Politikk og Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) flere arrangementer. Et av dem var «Seksualitetsundervisning på samisk, trenger vi det?»  Skrevet av Kjersti Austli, rådgiver i Sex og Politikk. Her var rådsmedlem i Sametinget Mikkel Eskil, leder av Sametingets ungdomspolitiske utvalg Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell, sentralstyremedlem i Noereh Eivind Yrjan Stamnes, og […]

Sex og Politikk gratulerer samer og alle andre urfolk med dagen i dag!

Siden 1994 har 9. august blitt markert som FNs internasjonale urfolksdag. Diskriminering av urfolk er et problem over hele verden, inkludert i Norge hvor det tok lang tid før vi anerkjente samene som våre urfolk og deres rettigheter ifølge internasjonale konvensjoner. En av de største utfordringene er at mange av urfolksspråkene dør ut. FN har […]

Sex og Politikks jubileumskonferanse 26.-27. september 2019

Save the date! Sex og Politikk inviterer til jubileumskonferanse 26.-27. september 2019 Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, inviterer til markeringen av 50-årsjubiléet for Sex og Politikk og FNs befolkningsfond (UNFPA) i Kulturkirken Jakob torsdag 26. september 2019. Dette er én av to jubileumsdager hvor arbeidet for og kampen […]