Oppføringer av Nina Snezana Krizan

Besøk til Planned Parenthood Federation of America

Sammen med stortingsrepresentanten Åshild Bruun-Gundersen (Fremskrittspartiet FrP) fra Stortingets SRHR-nettverk besøkte vi vår største søsterorganisasjon, Planned Parenthood Federation of America (PPFA), på en av deres fem klinikker i New York by. Planned Parenthood har klinikker i alle 50 stater og er ofte en av svært få steder man kan få gjennomført en trygg abort i USA. […]

Sex og Politikk var på CPD52

Vi var på FNs befolkningskommisjon (CPD52) i New York, det viktigste stedet for myndigheters forpliktelser til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). I år feires 25 år siden det banebrytende handlingsprogrammet ble vedtatt i Kairo, og et fokus på unge og voksnes rettigheter til prevensjonsmidler, trygg abort og seksualitetsundervisning ble bestemt. Vi hadde med […]

Hete tips til helhetlig seksualitetsundervisning i skolen

Norge har fått en utviklingsminister som tør snakke høyt om sex og seksualitetsundervisning i skolen. Hans personlige favoritt blant bærekraftsmålene er mål nummer 17: Samarbeid for å nå målene. Det gir kriblende forventninger om en stor og samstemt satsning om helhetlig seksualitetsundervisning globalt og gjennom norsk bistand. Skrevet av Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex […]

En respektfull abortdebatt

Hvis det skal være mulig å ha en mer åpen debatt om abort, kan det være lurt å starte med å skille mellom fakta og meninger. Skrevet av Berit Austveg, styreleder i Sex og Politikk, og Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk. Uttalelsene om abort fra bispekollegiet 15. februar har vakt berettiget oppsikt. […]

Vellykket gjennomføring av årets uke 6: #lykkeligvitende

Hvert år gjennomfører Sex og Politikk en kampanje knyttet til vårt undervisningsmateriell «Uke 6» i kalenderårets sjette uke. Målet er å engasjere og inspirere skoler, helsetjenester og politikere til å jobbe for å styrke barn og unges tilgang til helhetlig seksualitetsundervisning. For oss har 2019 og gjennomføringen av uke 6 vært svært god – på […]

Sex og Politikk på skoleturné med visning av filmen «Kunsten å være syndig»

I forrige uke dro Sex og Politikk i samarbeid med Skagerak Film ut på turné for å vise filmen «Kunsten å være syndig» i skoler landet rundt. Filmen portretterer den første åpne skeive fra Sudan, kunstneren Ahmed Umar, med en positiv og personlig vinkling. Turnéen tok plass mellom 5. februar og 8. februar, og Ahmed […]

Sex og Politikk vil gjøre barn og unge #lykkeligvitende

I kalenderårets uke seks skal Sex og Politikk jobbe lokalt, nasjonalt og digitalt for at folk i alle aldre skal bli #lykkeligvitende. Tema for årets kampanje for seksualitetsundervisning – Uke 6 – er positiv seksualitet. Siden 2011 har Sex og Politikk tilbudt seksualitetsundervisningsmateriellet Uke 6 gratis til undervisere både i og utenfor skolen over hele […]

Sex og Politikk arrangerte det første styringsmøtet i seksuell orientering og kjønnsidentitet og uttrykk for International Planned Parenthood Federation

Sex og Politikk har arrangert og vært vertsskap for det første styringsmøtet i prosjektet for å styrke seksualitets- og kjønnsmangfoldsarbeidet (SKK) i International Planned Parenthood Federation (IPPF). Torsdag 24. og fredag 25. januar kom representanter fra alle seks regionalkontorene og sentralkontoret i IPPF til Oslo. De kom fra Nairobi, Jordan, Mexico, Brussel, Bangkok, Kuala Lumpur […]

Ny regjeringsplattform: Symbolseier for KrF på abort bidrar til økt skam, ikke færre aborter

I den fremforhandlede regjeringsplattformen ble barn, ungdom og voksnes seksuelle rettigheter både taper og vinner. Mer skam for kvinner som utfører abort – Sex og Politikk er skuffet over at den nye regjeringsplattformen legger grunnlag for mer og ikke mindre skam rundt det å ta abort og at den flytter valget bort fra den gravide […]