Oppføringer av Nina S. Krizan

Fulle hus for positiv seksualitet på NYT-festivalen

Helgen 9.-11. november gikk NYT-festivalen av stabelen for første gang og ble en stor suksess! Festivalen satte positiv seksualitet i sentrum og bestod av 50 ulike foredrag, panelsamtaler og workshops fordelt på tre dager. Flere hundre mennesker i alle aldre tok turen til Litteraturhuset for å besøke festivalen. Bakgrunnen for NYT er at Kjersti Helgeland, […]

Global Financing Facility – 8 milliarder mer i potten til kvinner, barn og unges helse

Tirsdag 6. november var Norge og Burkina Faso vertskap for påfyllingskonferansen til den store helsesatsingen, Global Financing Facility (GFF). I Oslo rådhus var en rekke presidenter, helseministre, ledere for multilaterale organisasjoner og sivilsamfunn samlet for å styrke innsatsen for å nå FNs bærekraftsmål 3 (God helse) og en god reproduktiv helse og ernæring for mødre, […]

Sex og Politikk lanserer seksualitetsundervisningsmateriell om familier på samisk

I anledning Arctic Pride lanserer Sex og Politikk en del av sitt seksualitetsundervisningsmateriell Uke 6 i samisk oversettelse. Temaet for Arctic Pride i år er familier, og Sex og Politikk har derfor oppdatert vårt temamateriell om familier og for første gang også oversatt dette til samisk. Temamateriellet Familier er alderstilpasset til både mellomtrinnet og ungdomsskolen, […]

Sex og Politikk lanserer undervisningsmateriell om FNs bærekraftsmål

Med støtte fra Norad har Sex og Politikk utviklet et nytt undervisningsmateriell for ungdomsskolen, utarbeidet for å skape kunnskap om og gjøre FNs bærekraftsmål engasjerende for elevene. Materiellet lanseres på konferansen Fagfornyelsen: Seksualitet, bærekraft og tverrfaglighet på OsloMet mandag 29. oktober. – FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og […]

Sex og Politikk gir innspill til Utdannings- og forskningskomiteen

Sex og Politikk ber Utdannings- og forskningskomiteen om å sette av 15 millioner kroner i en egen post for seksualitetsundervisning under statsbudsjettets kapittel 226 eventuelt 225 for 2019. Sex og Politikk ber om: 1) At komiteen fremhever seksualitetsundervisning som et satsingsfelt og at det prioriteres midler til denne satsningen i form av en egen post for […]

Innspill til Helse- og omsorgskomiteen

Sex og Politikk ber Helse- og omsorgskomiteen om å styrke, ikke svekke, seksualitetsundervisning gjennom å reversere forslag til reduksjon i Helse og Omsorgsdepartementets budsjett kapittel 762 for 2019 og innføre flerårige tilskuddsordninger på denne posten. Sex og Politikk ber om: 1) At komiteen fremhever seksualitetsundervisning som et satsingsfelt, og at det prioriteres midler til denne satsningen […]

Høringsinnspill fra Sex og Politikk til Prop. 1S 2019 Utenriksdepartementet

Til Utenriks- og forsvarskomiteen Sex og Politikk er glad for at forslaget til statsbudsjett viderefører et sterkt fokus på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i utviklingspolitikken. Det er avgjørende for å bidra til oppnåelse av bærekraftsmålene og å begrense de negative konsekvensene som gjeninnføringen av USA sin Mexico City policy (munnkurvregel) fører til. […]

PRESSEMELDING: Manglende satsing på seksuell helse i statsbudsjettet

Signalene om at Norge endelig skulle få en satsing på seksualitetsundervisning i skolen vises ikke i budsjettforslaget Med den offensive strategien for seksuell helse «Snakk om det», som regjeringen la fram i slutten av 2016, og de tydelige signalene som har blitt gitt i #MeToo-debatten om at forebygging er viktig, hadde vi forventet en tydelig […]

#IDECIDE Safe Abortion

#IDECIDE Safe Abortion-kampanjen er en del av Vision 2020 prosjektet. Dette referer til ti-punktsliste for målene å oppnå innen 2020 til International Planned Parenthood Federation (IPPF). Kampanjen hadde startdato 28. september og varer frem til den internasjonale kvinnedagen, 8. mars 2019. Fredag den 28. september var en viktig dag for Sex og Politikk. Denne datoen markerte den […]

RAPPORT: Når kvinner får bestemme. Medikamentell abort og kvinners liv – en oppfordring til handling

International Planned Parenthood Federation (IPPF) utgir hvert år en policyrapport som omhandler et tema fra organisasjonens manifest Vision 2020. Med utgangspunkt i at tilgangen til alle abortmetoder må utvides kraftig, slik at alle kvinner er i stand til å velge den metoden som passer dem best, gransker denne rapporten spesielt utsikter, utfordringer og risikoer, samt […]