Oppføringer av Snezana Krizan

Sex og Politikk søker rådgiver – undervisningsmateriell og SRHR

Brenner du for god seksualitetsundervisning for ungdom og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR)? Har du lyst til å videreutvikle nyskapende og viktig undervisningsmateriell for ungdom? Sex og Politikk søker en dyktig og engasjert medarbeider til å arbeide med vårt undervisningsmateriell, samt å bidra i vårt arbeid for seksuelle og reproduktive rettigheter. Sex og […]

Sex og Politikk deltok på ungdomsforum i Qatar

Forrige uke deltok Sex og Politikk på et treningskurs og i et ungdomsforum. Dette var organisert av Europarådet i samarbeid med The League of Arab States og Ministry of Culture and Sports i Qatar. Treningskurset “50-50” Euro-Arab training course: Youth Participation and Gender Equality, hadde som mål å samle europeiske og arabiske organisasjoner som jobber […]

Fulle hus for positiv seksualitet på NYT-festivalen

Helgen 9.-11. november gikk NYT-festivalen av stabelen for første gang og ble en stor suksess! Festivalen satte positiv seksualitet i sentrum og bestod av 50 ulike foredrag, panelsamtaler og workshops fordelt på tre dager. Flere hundre mennesker i alle aldre tok turen til Litteraturhuset for å besøke festivalen. Bakgrunnen for NYT er at Kjersti Helgeland, […]

Global Financing Facility – 8 milliarder mer i potten til kvinner, barn og unges helse

Tirsdag 6. november var Norge og Burkina Faso vertskap for påfyllingskonferansen til den store helsesatsingen, Global Financing Facility (GFF). I Oslo rådhus var en rekke presidenter, helseministre, ledere for multilaterale organisasjoner og sivilsamfunn samlet for å styrke innsatsen for å nå FNs bærekraftsmål 3 (God helse) og en god reproduktiv helse og ernæring for mødre, […]

Sex og Politikk lanserer seksualitetsundervisningsmateriell om familier på samisk

I anledning Arctic Pride lanserer Sex og Politikk en del av sitt seksualitetsundervisningsmateriell Uke 6 i samisk oversettelse. Temaet for Arctic Pride i år er familier, og Sex og Politikk har derfor oppdatert vårt temamateriell om familier og for første gang også oversatt dette til samisk. Temamateriellet Familier er alderstilpasset til både mellomtrinnet og ungdomsskolen, […]

Sex og Politikk lanserer undervisningsmateriell om FNs bærekraftsmål

Med støtte fra Norad har Sex og Politikk utviklet et nytt undervisningsmateriell for ungdomsskolen, utarbeidet for å skape kunnskap om og gjøre FNs bærekraftsmål engasjerende for elevene. Materiellet lanseres på konferansen Fagfornyelsen: Seksualitet, bærekraft og tverrfaglighet på OsloMet mandag 29. oktober. – FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og […]

Sex og Politikk gir innspill til Utdannings- og forskningskomiteen

Sex og Politikk ber Utdannings- og forskningskomiteen om å sette av 15 millioner kroner i en egen post for seksualitetsundervisning under statsbudsjettets kapittel 226 eventuelt 225 for 2019. Sex og Politikk ber om: 1) At komiteen fremhever seksualitetsundervisning som et satsingsfelt og at det prioriteres midler til denne satsningen i form av en egen post for […]

Innspill til Helse- og omsorgskomiteen

Sex og Politikk ber Helse- og omsorgskomiteen om å styrke, ikke svekke, seksualitetsundervisning gjennom å reversere forslag til reduksjon i Helse og Omsorgsdepartementets budsjett kapittel 762 for 2019 og innføre flerårige tilskuddsordninger på denne posten. Sex og Politikk ber om: 1) At komiteen fremhever seksualitetsundervisning som et satsingsfelt, og at det prioriteres midler til denne satsningen […]

Høringsinnspill fra Sex og Politikk til Prop. 1S 2019 Utenriksdepartementet

Til Utenriks- og forsvarskomiteen Sex og Politikk er glad for at forslaget til statsbudsjett viderefører et sterkt fokus på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i utviklingspolitikken. Det er avgjørende for å bidra til oppnåelse av bærekraftsmålene og å begrense de negative konsekvensene som gjeninnføringen av USA sin Mexico City policy (munnkurvregel) fører til. […]

PRESSEMELDING: Manglende satsing på seksuell helse i statsbudsjettet

Signalene om at Norge endelig skulle få en satsing på seksualitetsundervisning i skolen vises ikke i budsjettforslaget Med den offensive strategien for seksuell helse «Snakk om det», som regjeringen la fram i slutten av 2016, og de tydelige signalene som har blitt gitt i #MeToo-debatten om at forebygging er viktig, hadde vi forventet en tydelig […]