Oppføringer av Nina Snezana Krizan

Kronikk: Europeiske givere svekker Trumps angrep på kvinners seksuelle rettigheter

Tre år med USAs munnkurvregel – Global Gag Rule – har blant annet medført forringet helsetilbud, redusert tilgang til prevensjonsmidler og trygg abort for mange kvinner i utviklingsland. Heldigvis har europeske givere mobilisert og redusert en del av konsekvensene av president Trumps politikk. Skrevet av Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk. Publisert i […]

Pressemelding: Make Sexual Rights Great Again! – 23. januar markerer 3 år med Trumps Global Gag Rule

Ny forskning og analyse av konsekvensene presenteres på konferanse på Stortinget. Den 23. januar markerer 3 år siden Trump signerte den såkalte Global Gag Rule (munnkurvregelen). Omringet av menn i mørke dresser og med et enkelt pennestrøk strupet Trump amerikansk helsebistand til organisasjoner som drev helhetlig arbeid for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), med […]

Sex og Politikk søker rådgiver/seniorrådgiver i ett års vikariat til vårt internasjonale pådriverarbeid

Vår dyktige rådgiver Kjersti skal ut i en 12 måneders permisjon fra 1.3.2020. Vi søker vikar i 12 måneder med mulighet for forlengelse eller fast ansettelse. Sex og Politikk er på jakt etter en ny rådgiver/seniorrådgiver som kan drive vårt internasjonale pådriverarbeid i hennes fravær. Har du kunnskap om seksuelle og reproduktive rettigheter, erfaring fra […]

Sex og Politikks innføring i fagfornyelsen i grunnskolen og videregående skole

Over 40 nye læreplaner for grunnskolen og videregående skole er nå fastsatt og skal tas i bruk fra skolestart neste høst. Dette er den største endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet kom i 2006. Etter flere runder med høringer, der Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet har mottatt over 20 000 innspill til de nye læreplanene for grunnskolen […]

Prosjektet for å endre lover innen seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i 12 land har startet

Den 15. og 16. november gjennomførte International Planned Parenthood Federation (IPPF) sitt første samarbeidsmøte om politisk påvirkning innen seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. I Nairobi var representanter fra våre søsterorganisasjoner i 12 land i tillegg til styringskomiteen samlet for første gang. Sex og Politikk er koordinator for prosjektet og var arrangør og tilrettelegger. Deltagerne kom […]

Sex og Politikk’s Commitments at the Nairobi Summit on ICPD25

Sex og Politikk is taking part in the Nairobi Summit on ICPD25 12-14 October. At the summit we will present our commitments on sexual and reproductive health and rights. Sexual and reproductive health and rights for all Sex og Politikk, IPPF Norway, is committed to advance the ICPD agenda for the full realisation of sexual […]

Sex og Politikk holdt åpent medlemsmøte i forbindelse med samisk språkuke

Sex og Politikk markerte samisk språkuke ved å invitere til et åpent medlemsmøte. Leder av Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SáNuL/SUPU), Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell kom og pratet om viktigheten av å lære på eget språk. Det ble en åpen og interessant samtale rundt bordet om de særegne utfordringene som finnes for å gjøre god og helhetlig seksualitetsundervisning […]

Hjelp på vannet

Heldigvis fins det krefter i verden som jobber for tilgang til trygg abort. Skrevet av Berit Austveg, styreleder i Sex og Politikk. Publisert i Klassekampen 23. september 2019. Utrygge aborter er fortsatt et betydelig kvinnehelseproblem globalt, men det er bedring og dødeligheten går ned. Det anerkjente forskningssenteret Guttmacher Institute har anslått at det har vært […]