Oppføringer av Marianne Støle-Nilsen

Fulltegnet konferanse om fagfornyelsen 29. oktober

29. oktober inviterte Sex og Politikk til konferanse på OsloMet om hvordan fagfornyelsen og de tre nye tverrfaglige temaene er relevante for vårt arbeid. Sex og Politikk arbeider tett på fagfornyelsen, og vi har utviklet et nytt undervisningsmateriell for ungdomsskolen som er knyttet til de nye tverrfaglige temaene og FNs bærekraftsmål. Vårt seksualitetsundervisningsmateriell Uke 6 […]

Seksualitetsundervisning på Stortinget!

Torsdag 22. mars var tiden inne for seksualitetsundervisning på Stortinget! Etter ønske fra Stortingets nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter var medlemmer derfra og fra tilsvarende nettverk for ungdomspartiene på plass på Stortinget for seksualitetsundervisning og informasjon om undervisningsmateriellet Uke 6, som benyttes av over 40% av landets skoler.   Sex og Politikk […]

Rapport fra Sex og Politikk og IPPF sin internasjonale konferanse om seksualitetsundervisning publisert

I desember 2017 var Sex og Politikk vertskap for en internasjonal konferanse for medlemsorganisasjoner i IPPF om seksualitetsundervisning (comprehensive sexuality education – CSE). I dag lanserer vi sluttrapporten fra konferansen, hvor du kan lese om problemstillingene og løsningene som ble diskutert og få et innblikk i hva god praksis av seksualitetsundervisning kan være. IPPF har medlemsorganisasjoner […]

UNESCOs reviderte retningslinjer for helhetlig seksualitetsundervisning ble publisert 10. januar

UNESCO publiserte 10. januar 2018 oppdaterte retningslinjer for helhetlig seksualitetsundervisning. Retningslinjene fremmer helhetlig seksualitetsundervisning av god kvalitet, som en vei til å bedre generell helse og velvære, øke respekt for menneskerettigheter og likestilling og til å styrke og selvstendiggjøre barn og unge til å leve sunne, trygge og produktive liv. Retningslinjene er ment å hjelpe […]

Jo, biskop, seksualitet er en rettighet!

Sex og Politikk  har på itromso.no skrevet tilsvar til biskop Berislav Grgić sitt høringssvar til Tromsø kommunes nye handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold, hvor biskopen sier at seksualitet ikke er en rettighet og frykter for «homoindoktrinering». Vi kommenterer samtidig handlingsplanen.   «Biskop Berislav Grgić gir i sitt høringssvar til Tromsø kommunes nye handlingsplan for kjønns- og […]

Sex og Politikk var vertskap for global konferanse om seksualitetsundervisning i Oslo

Helhetlig seksualitetsundervisning (engelsk: comprehensive sexuality education) er en sentral del av å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), og i desember kom medlemmer fra IPPF sammen fra hele verden for å diskutere beste praksiser på feltet. Det var to viktige utfall av møtet: For det første en diskusjon og utveksling av beste praksiser […]

Sex og Politikk søker etter frivillige til internasjonal konferanse om seksualitetsundervisning

Stor internasjonal seksualitetsundervisningskonferanse: Vil du være frivillig?   Kjære medlem i Sex og Politikk Den 12. og 13. desember skal Sex og Politikk være vertskap for søsterorganisasjoner fra mer enn 30 land fra alle hjørner av kloden som skal utveksle erfaringer om sitt arbeid med seksualitetsundervisning. Målet med konferansen er å samle «best practices» fra […]

Sex og Politikk på Kypros for å dokumentere bilateralt samarbeid om seksualitetsundervisning

Forrige uke var Sex og Politikk på Kypros for å filme en dokumentar om samarbeidet mellom Sex og Politikk og Cyprus Family Planning Association (CFPA). Implementing Sexuality Education for Teens (I’MSET) var et bilateralt samarbeid mellom Kypros og Norge, som også involverte samarbeid mellom sivilsamfunn og utdanningsmyndigheter på Kypros, og det var finansiert av EØS-midler. Prosjektet […]

UNFPA-lansering på HiOA i samarbeid med Sex og Politikk, FN-sambandet og UD

Sex og Politikk fremmer barn og unges rett til seksualitetsundervisning både nasjonalt og internasjonalt. UNFPAs rapport viser tydelig viktigheten av å promotere SRHR og sørge for lik tilgang og rettigheter for alle. I samarbeid med Utenriksdepartementet og FN-sambandet, og med Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) som vertskap, deltok Sex og Politikk på lanseringen av […]

Sex og Politikk ga innspill til Bergen kommune om styrking av seksualitetsundervisning i skolen

Sex og Politikk deltok torsdag femte oktober på dialogmøte i Bergen om barn og unges seksuelle helse. 15 ulike organisasjoner og enkeltpersoner var invitert for å gi råd om hvordan Bergen kommune kan styrke seksualopplysningen og seksualundervisningen for barn og unge. Dialogmøtet var starten på kommunens arbeid med å lage en plan for barn og […]