Oppføringer av Kristine Bjartnes

Dagbladet: Kvinnene trenger oss

Det er drøyt to uker siden Polens grunnlovsdomstol ytterligere innskrenket abortloven i landet. Abortforbudet strider med menneskerettighetene. Heidi Nordby Lunde, leder, Stortingets nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, SRHR, (H) Kari Elisabeth Kaski, nestleder, Stortingets SRHR-nettverk (SV) Tor-Hugne Olsen, daglig leder, Sex og Politikk Innlegget kan leses på Dagbladet.no: https://www.dagbladet.no/meninger/kvinnene-trenger-oss/73100987 

Covid-19 og presidentvalg i USA – Hva nå for SRHR?

Stortingets SRHR-nettverk og Sex og Politikk avholdt digitalt seminar 24. november om status for SRHR internasjonalt. Blant annet deltok utviklingsminister Dag Inge Ulstein og stortingsrepresentanter Elise Bjørnebekk-Waagen og Anniken Huitfeldt i samtale om hvilke konsekvenser covid-19 og det amerikanske presidentvalget har for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter globalt. Opptaket kan i sin helhet sees […]

Stortingets SRHR-nettverk sender brev til den polske presidenten

På vegne av Stortingets SRHR-nettverk har nettverkets leder Heidi Nordby Lunde (H) og nestleder Kari Elisabeth Kaski (SV) sendt brev til Polens president. De ber han stanse all vold mot fredelige demonstranter, og respektere polske kvinners rett til å fritt bestemme over eget liv, helse og kropp. Sex og Politikk koordinerer Stortingets SRHR-nettverk. Nettverket består […]

Presidentvalget i USA: Folket i USA har stemt for endring og fremgang

Sex og Politikk feirer sammen med våre søsterorganisasjoner i International Planned Parenthood Federation (IPPF) og gratulerer USAs nyvalgte president Joe Biden med seieren. Det er vanskelig å fatte omfanget av den globale skaden Trump-administrasjonen har påført seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og den enorme globale innsatsen og samarbeidet som nå kreves av president Biden […]

Forsvar for livet

USA står i spissen for en ny erklæring som sier at kvinner ikke har rett til abort. Den såkalte «Geneva Consenus Declaration» ble signert av 33 land 22. oktober. Blant annet har Polen, Ungarn, Uganda og Brasil signert. Signeringen skulle egentlig ha funnet sted under WHOs World Health Assembly i mai, men ble utsatt på […]

I internasjonal solidaritet med kvinner og fredelige demonstranter i Polen

Den 22. oktober vedtok Polens grunnlovsdomstol et forbud mot abort ved alvorlige skader på fosteret. Landets allerede svært strenge abortlovgivning er dermed blitt enda strengere, og i praksis er abort  nærmest blitt forbudt i Polen. Sex og Politikk signerte 29. oktober en uttalelse, sammen med over 150 sivilsamfunnsaktører, om at vi står i solidaritet med […]

Sex og Politikk har gitt innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

Fredag 16. oktober presenterte Sex og Politikk sine muntlige innspill til Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og den nasjonale handlingsplanen for bærekraftsmålene. Sex og Politikks har gitt følgende innspill: 1.Sex og Politikk engasjerer seg spesielt for bærekraftsmålene 3, 4 og 5 – altså helse, utdanning og likestilling. Mer spesifikt jobber arbeider vi med delmålene 3.7, […]

Vårt Land: Tilgang til prevensjon og trygge aborter ble borte over natten

Kvinnehelse og seksuell reproduktiv helse har mistet livsviktige ressurser på grunn av korona. Det rammer de mest sårbare gruppene hardest. Nicholas Wilkinson, Stortingsrepresentant (SV) Tina Shagufta Munir Kornmo, Stortingsrepresentant (V) Tor-Hugne Olsen, Daglig leder, Sex og Politikk Innlegget ble først publisert på vårtland.no: https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2020/07/10/tilgang-til-prevensjon-og-trygge-aborter-ble-borte-over-natten/   11. juli er FNs internasjonale befolkningsdag. På denne dagen ønsker […]