Oppføringer av Kristine Bjartnes

Pressemelding: Skuffet over regjeringens kutt til likestilling og seksuelle rettigheter

Sex og Politikk er skuffet over innretningen i den framlagte avtalen mellom Fremskrittspartiet og regjeringa. Omfordeling av bistandspengene kommer på et elendig tidspunkt. Dette er ikke tiden for å kutte 85 millioner kroner til FNs befolkningsfond (UNFPA). UNFPA er den viktigste FN-organisasjonen som jobber med å styrke seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), slik […]

Stortingets SRHR-nettverk sender brev til den polske presidenten

På vegne av Stortingets SRHR-nettverk har nettverkets leder Heidi Nordby Lunde (H) og nestleder Kari Elisabeth Kaski (SV) sendt brev til Polens president. De ber han stanse all vold mot fredelige demonstranter, og respektere polske kvinners rett til å fritt bestemme over eget liv, helse og kropp. Sex og Politikk koordinerer Stortingets SRHR-nettverk. Nettverket består […]

Presidentvalget i USA: Folket i USA har stemt for endring og fremgang

Sex og Politikk feirer sammen med våre søsterorganisasjoner i International Planned Parenthood Federation (IPPF) og gratulerer USAs nyvalgte president Joe Biden med seieren. Det er vanskelig å fatte omfanget av den globale skaden Trump-administrasjonen har påført seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og den enorme globale innsatsen og samarbeidet som nå kreves av president Biden […]

Forsvar for livet

USA står i spissen for en ny erklæring som sier at kvinner ikke har rett til abort. Den såkalte «Geneva Consenus Declaration» ble signert av 33 land 22. oktober. Blant annet har Polen, Ungarn, Uganda og Brasil signert. Signeringen skulle egentlig ha funnet sted under WHOs World Health Assembly i mai, men ble utsatt på […]

I internasjonal solidaritet med kvinner og fredelige demonstranter i Polen

Den 22. oktober vedtok Polens grunnlovsdomstol et forbud mot abort ved alvorlige skader på fosteret. Landets allerede svært strenge abortlovgivning er dermed blitt enda strengere, og i praksis er abort  nærmest blitt forbudt i Polen. Sex og Politikk signerte 29. oktober en uttalelse, sammen med over 150 sivilsamfunnsaktører, om at vi står i solidaritet med […]

Sex og Politikk har gitt innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

Fredag 16. oktober presenterte Sex og Politikk sine muntlige innspill til Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og den nasjonale handlingsplanen for bærekraftsmålene. Sex og Politikks har gitt følgende innspill: 1.Sex og Politikk engasjerer seg spesielt for bærekraftsmålene 3, 4 og 5 – altså helse, utdanning og likestilling. Mer spesifikt jobber arbeider vi med delmålene 3.7, […]