Oppføringer av Kristine Bjartnes

Beaiveálgu-erklæringen med fokus på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Det nye sametingsrådet er tydelig på viktigheten av god seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) for den samiske befolkningen. Norske Samers Riksforbund (NSR), Flyttsamelista og Senterpartiet er blitt enige om en politisk plattform, Beaiveálgu-erklæringen, som grunnlag for å styre Sametinget de neste fire årene og utnevnt mandag denne uken nye sametingsrådsmedlemmer. Sammenlignet med Støre-regjeringens […]

En lite sexy regjeringsplattform

Gledelige nyheter fra Støre-regjeringen om satsing på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) internasjonalt, men nasjonalt er det store forbedringsmuligheter. Om det er sjenanse eller politiske føringer som ligger til grunn er ikke godt å vite, men ordet «seksualitetsundervisning» er ikke omtalt en eneste gang i plattformen til Støre-regjeringen. «Seksuell helse» er nevnt kun […]

Seksuelle rettigheter er likestillingspolitikk

Sex og Politikk gratulerte den nye kultur- og likestillingsministeren på Slottsplassen i dag med velkomstbrev og lykkeønskninger. I brevet oppfordrer vi til at seksuelle rettigheter skal være en sentral del av likestillingspolitikken fremover. Her kan du lese vårt velkomstbrev til ny kultur- og likestillingsminister:   Kjære Anette Trettebergstuen! Vi i foreningen Sex og Politikk vil […]

Ønsker oss mer seksualitet fra kunnskapsministeren

Sex og Politikk gratulerte den nye kunnskapsministeren på Slottsplassen i dag med velkomstbrev og lykkeønskninger. I brevet kommer vi med noen ønsker til statsråden for den kommende perioden. Her kan du lese vårt velkomstbrev til ny kunnskapsminister: Kjære Tonje Brenna! Sex og Politikk ønsker å gratulere deg som ny kunnskapsminister! Vi gleder oss til godt […]

Gledelig prioritering i utviklingspolitikken

Sex og Politikk gratulerte den nye utviklingsministeren på Slottsplassen idag, og har høye forventninger til løftene om forsterket norsk innsats og økt støtte til seksuelle rettigheter i utviklingspolitikken. Her kan du lese vårt velkomstbrev til ny utviklingsminister: Kjære Anne Beathe Tvinnereim! Sex og Politikk ønsker å gratulere deg som ny utviklingsminister! Vi gleder oss til […]

Statsbudsjettet: Forventer ytterligere forbedringer fra den nye regjeringen

Foreningen Sex og Politikk er fornøyd med at regjeringen fortsetter satsningen på seksuelle rettigheter i statsbudsjettet, men forventer ytterligere forbedringer fra Støre-regjeringen. Internasjonalt Sex og Politikk er godt fornøyd med en økning på 230 millioner til arbeidet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og at det framlagte statsbudsjettet legger opp til en økning […]

En ny regjeringsplattform må ta likestilling og seksuell helse på alvor

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er i full gang med å utarbeide det som bør bli en solid regjeringsplattform. Foreningen Sex og Politikk forventer at seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) får en sentral plass i dette arbeidet Vi har ikke likestilling i Norge og internasjonalt før alle er sikret retten til helhetlig seksualitetsundervisning, tilgang til […]

Hvilket parti er best på sex og politikk?

Sex og Politikk har analysert partienes valgprogram og vurdert hvilket parti som er best på seksuelle rettigheter. MDG, Rødt, Venstre og SV får toppkarakter!   Les alle partienes karakterkort her!     Sex og Politikk inviterte til arrangementet «Seksualitet i valgkampen – Hvilket part er best på sex og politikk?» på Arendalsuka. Det vil bli […]