Oppføringer av Kristine Bjartnes

Endelig Generation Equality Forum

Sex og Politikk har deltatt på Generation Equality Forum i Mexico. Over 10 000 mennesker var samlet til markeringen av 25-årsjubileet for Beijing-erklæringen. Målet er å lansere nye konkrete tiltak for å oppnå likestilling globalt, og noen første forpliktelser er allerede blitt lansert. FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1995 resulterte i en erklæring og handlingsplan […]

Skeive sundanske aktivister i samtale med Sex og Politikk

For første gang har aktivister fra sudanske LHBTI-organisasjoner deltatt i en offentlig panelsamtale. I forbindelse med Human Filmfestival og visning av filmen Kusten å være syndig arrangerte Sex og Politikk en panelsamtale om skeives rettigheter i Sudan etter revolusjonen. To år etter at det sudanske folket styrtet Sudans diktator gjennom tre tiår, Omar al-Bashir, befinner […]

Sex og Politikk ser på koblingen mellom klimakrisen og SRHR

Sex og Politikk engasjerer seg for klimakrisens påvirkning på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Vi starter med å lansere et nytt posisjonsnotat fra vår internasjonale paraplyorganisasjon International Planned Parenthood Federation (IPPF). Klimakrisen har en iboende urettferdighet, ved at de som har bidratt minst til klimakrisen, er de som rammes hardest og har minst […]

Sex og Politikk i samtale med Utenriksministeren

3. mars deltok Sex og Politikk i Kulturdepartementet og Bufdirs årlige likestillingskonferanse. Daglig leder, Tor-Hugne Olsen, satt i panel med utenriksministeren og viseadministrerende direktør i UN Women. Tema for panelsamtalen var tilbakeslagene for likestilling globalt, og hvordan verdenssamfunnet bør møte likestillingsutfordringene vi står overfor som følge av pandemien. Samtalen ble ledet av Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær […]

Pressemelding: Skuffet over regjeringens kutt til likestilling og seksuelle rettigheter

Sex og Politikk er skuffet over innretningen i den framlagte avtalen mellom Fremskrittspartiet og regjeringa. Omfordeling av bistandspengene kommer på et elendig tidspunkt. Dette er ikke tiden for å kutte 85 millioner kroner til FNs befolkningsfond (UNFPA). UNFPA er den viktigste FN-organisasjonen som jobber med å styrke seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), slik […]

Stortingets SRHR-nettverk sender brev til den polske presidenten

På vegne av Stortingets SRHR-nettverk har nettverkets leder Heidi Nordby Lunde (H) og nestleder Kari Elisabeth Kaski (SV) sendt brev til Polens president. De ber han stanse all vold mot fredelige demonstranter, og respektere polske kvinners rett til å fritt bestemme over eget liv, helse og kropp. Sex og Politikk koordinerer Stortingets SRHR-nettverk. Nettverket består […]

Presidentvalget i USA: Folket i USA har stemt for endring og fremgang

Sex og Politikk feirer sammen med våre søsterorganisasjoner i International Planned Parenthood Federation (IPPF) og gratulerer USAs nyvalgte president Joe Biden med seieren. Det er vanskelig å fatte omfanget av den globale skaden Trump-administrasjonen har påført seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og den enorme globale innsatsen og samarbeidet som nå kreves av president Biden […]

Forsvar for livet

USA står i spissen for en ny erklæring som sier at kvinner ikke har rett til abort. Den såkalte «Geneva Consenus Declaration» ble signert av 33 land 22. oktober. Blant annet har Polen, Ungarn, Uganda og Brasil signert. Signeringen skulle egentlig ha funnet sted under WHOs World Health Assembly i mai, men ble utsatt på […]

I internasjonal solidaritet med kvinner og fredelige demonstranter i Polen

Den 22. oktober vedtok Polens grunnlovsdomstol et forbud mot abort ved alvorlige skader på fosteret. Landets allerede svært strenge abortlovgivning er dermed blitt enda strengere, og i praksis er abort  nærmest blitt forbudt i Polen. Sex og Politikk signerte 29. oktober en uttalelse, sammen med over 150 sivilsamfunnsaktører, om at vi står i solidaritet med […]

Sex og Politikk har gitt innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

Fredag 16. oktober presenterte Sex og Politikk sine muntlige innspill til Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og den nasjonale handlingsplanen for bærekraftsmålene. Sex og Politikks har gitt følgende innspill: 1.Sex og Politikk engasjerer seg spesielt for bærekraftsmålene 3, 4 og 5 – altså helse, utdanning og likestilling. Mer spesifikt jobber arbeider vi med delmålene 3.7, […]