Oppføringer av Kjersti Augland

Norge må integrere seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i all bistand!

Dette var budskapet fra Thokozani Mbendera, direktøren for Family Planning Association of Malawi (FPAM), til norske myndigheter da han besøkte Norge. I anledning Arendalsuka2017 inviterte Sex og Politikk direktøren for vår søsterorganisasjon Family Planning Association of Malawi (FPAM), Thokozani Mbendera, for å snakke om seksuelle og reproduktive rettigheter (SRHR) og konsekvensene av USA sin «munnkurvregel» […]

SRHR er grunnleggende for bærekraftig utvikling!

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) er grunnleggende for bærekraftig utvikling understreket statssekretær Laila Bokhari da hun talte under årsmøteseminaret She Decides – en festtale eller reell handling? som Sex og Politikk arrangerte i samarbeid med FOKUS Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål den 22. mai. Seminaret viste bred enighet blant paneldeltagerne om viktigheten av […]