Uke 2020: #forventningsfri

Tema for Uke 6 2020 er press og forventninger – en høyst aktuell problemstilling for en generasjon av barn som i økende grad rapporterer om stress og psykiske helseplager.

 

I dagens samfunn, hvor personlige egenskaper evalueres og rangeres i alt fra skole til sosiale medier, møter barn og unge på press og forventninger fra langt flere kanter enn tidligere generasjoner har gjort. Selv om de fleste rapporterer at de har det bra, både fysisk og psykisk, er det en betydelig andel som sliter med ulike former for psykiske helseutfordringer i hverdagen.

Kampanjepakken #forventningsfri er gratis og består av blant annet utvalgte oppgaver fra Uke 6-materiellet fordelt i tre undertemaer: følelser for 1.-4. trinn, kropp og kroppsidealer for 5.-7. trinn og forskjellen mellom porno og sex for 8.-10. trinn.

Les mer om årets Uke 6 kampanje, #forventningsfri, på kampanjesiden!