#IDECIDE Safe Abortion

#IDECIDE Safe Abortion-kampanjen er en del av Vision 2020 prosjektet. Dette referer til ti-punktsliste for målene å oppnå innen 2020 til International Planned Parenthood Federation (IPPF). Kampanjen hadde startdato 28. september og varer frem til den internasjonale kvinnedagen, 8. mars 2019.

Fredag den 28. september var en viktig dag for Sex og Politikk. Denne datoen markerte den internasjonale dagen for trygg og lovlig abort. I den forbindelse hadde vi en konferanse: «Access to safe abortion: rights, values and justice» med flere aktører og gjester ved OsloMet. Her var det blant annet besøk fra sekretariatet til hovedkontoret til International Planned Parenthood Federation (IPPF), og også fra våre søsterorganisasjoner i Colombia og Irland. Norske gjester inkluderte blant andre, fra norske myndigheter, Anniken Huitfeldt, leder for Utenriks- og forsvarskomiteen (AP) og Tom Erlend Skaug, statssekretær for barne- og likestillingsminister (H).

På denne datoen og på vårt arrangement, ble det presentert en internasjonal lansering av en policyrapport fra IPPF: «Når kvinner får bestemme: Medikamentell abort og kvinners liv – en oppfordring til handling». Rapporten belyser særlig viktige aspekter ved medikamentell abort og dets effekter. Den drøfter hvordan et fokus på medikamentell abort kan bidra til å øke forekomst av trygge og lovlige aborter.

Viktigheten av denne datoen er knyttet opp mot lanseringen av årets #IDECIDE-kampanje. Lanseringen av rapporten markerer hva denne kampanjen omhandler. Det er et fokus på kvinners helse og tilgang til trygg og lovlig abort, og kampanjen setter i så måte, særlig fokus på medikamentell abort. I mange deler av verden, i noen land i Europa, har man krefter som ønsker restriksjoner og regresjon i forhold til reproduktiv frihet og selvbestemmelse over eget liv. Selv hvor abortlovverket hevder å sette kvinners behov i fokus, finnes det hindringer for kvinners reproduktive autonomi. Et eksempel på dette er Polen hvor det har vært mye opptøyer rundt et forslag om å stramme inn abortloven enda mer. I Italia er abort lovlig, men ettersom så mange helsepersonell nekter å utføre abort, står landet for et høyt tall av farlige og ulovlige aborter. Kvinner tvinges også til å reise lange distanser og betale høye summer for utførelse av abort utenfor landet. Malta er et eksempel på et tilfelle hvor lovverket og holdninger i samfunnet påtvinger kvinner store bekostninger. Selv om det er fare for fosteret, eller at graviditeten er et resultat av overgrep eller insest, forventes det at kvinnen går igjennom graviditet ellers forlates hun til seg selv.

Irland er et eksempel på hvordan aktivister, sivilsamfunnet og vår søsterorganisasjon Irish Family Planning Association kjempet for å snu om på landets situasjon. Under vår konferanse på OsloMet fikk vi høre fra Maeve Taylor fra IFPA om det viktige arbeidet og hvordan det ikke bare var en enkel vei, men flere faktorer som spilte inn for at det ble åpnet opp for selvbestemt abort, og kvinners helse og liv var satt i fokus.

 

Les mer om #IDECIDE Safe Abortion-kampanjen: