World Contraceptive Day 26 September

Family Planning Summit 2017

Sex og Politikk deltar i Family Planning Summit 2017 i London, hvor det markeres 5 år siden målsetningen under Family Planning 2020 ble satt: 120 millioner flere kvinner får tilgang til moderne prevensjonsmidler.

Vi er veldig fornøyde med at statssekretæren Laila Bokhari, som leder den norske delegasjonen, bekreftet i en plenumstale at Norge skal øke sitt bidrag til arbeid med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) med 85 millioner dollar for perioden 2017-2020!

Les Bokharis innlegg på toppmøtet om familieplanlegging.