Erfaringskonferanse om seksualitetsundervisning

Erfaringskonferansen har vært en samlingsarena for private og offentlige aktører med interesse for, praksis innenfor og ønsker/behov i forhold til seksualitetsundervisning. Gjennom panelpresentasjoner av praksis i Norge, innledere fra andre land i Europa, fra relevante FN-organisasjoner (WHO og UNFPA), gruppearbeid og diskusjoner er det sammenfattet et offentlig høringssvar til Helsedirektoratets utkast til ny strategi for seksuell helse.
Konferansen tok sted i Oslo 26. og 27. oktober 2015.