Ny Internasjonal Sekretær

Are Izquierdo Skjær er ansatt som internasjonal sekretær hos Sex og Politikk. Stillingen er nyopprettet og vil fokusere på Sex og Politikks store konferanser høsten 2015: en erfaringskonferanse om seksualundervisning i oktober og EuroNGOs-konferansen i november.

Are har bakgrunn fra studier innen sosialantropologi med fordypning i statsvitenskap, med spesielt fokus på urfolksrettigheter. Han har tidligere vært aktiv i AIESEC, en internasjonal ungdomsorganisasjon som arbeider innen utdanning, menneskerettigheter og helse. Ved siden av stillingen som internasjonal sekretær er han student innen internasjonale relasjoner ved NMBU. Han har internasjonal erfaring fra utvekslingsopphold i Spania og Bolivia, i tillegg til erfaring som studentpraktikant ved den norske ambassaden i Santiago, Chile. Han har i lengre tid engasjert seg for menneskerettigheter generelt, og urfolks rettigheter spesielt.

– Arbeidet innen SRHR er høyaktuelt da en realisering av disse i stor grad er mangelvare globalt. SRHR, likestilling og seksualundervisning er viktige for styrking av demokrati, rettferdige samfunn og ikke minst økonomisk utvikling. Å kunne arbeide med så dagsaktuelle temaer nasjonalt så vel som globalt er motiverende, og å kunne bidra til økt bevisstgjøring rundt disse er svært givende